Etablering af whistleblowerordning – sidste chance før deadline

Print Friendly, PDF & Email

Om få uger – den 17. december 2023 – skal alle private danske virksomheder med 50 eller flere ansatte have implementeret en whistleblowerordning. Derfor er det ved at være sidste chance, hvis man skal nå at få ordningen implementeret i tide.

De nærmere krav til whistleblowerordningen fremgår af den danske whistleblowerlov. Whistleblowerloven stiller bl.a. krav om, at virksomhederne som minimum skal etablere en intern ordning, som muliggør at virksomhedens medarbejdere kan foretage indberetning til ordningen mundtligt eller skriftligt. Det er frivilligt om virksomhederne ønsker at udvide ordningen til også at omfatte mulighed for at eksterne kan indberette til ordningen.

Loven opstiller også minimumskrav til hvad der skal kunne indberettes om i ordningen, og endelig stiller loven en række krav til den nærmere forankring og formalisering af ordningen med udarbejdelse af politikker og procedurer.

Hos Nyborg & Rørdam advokatfirma har vi stor erfaring med etablering og drift at whistleblowerordninger, og vi har indgået et samarbejde med IT-virksomheden D4, så vi sammen kan tilbyde en meget attraktiv pakkeløsning for implementering og drift af en whistleblowerordning, der lever op til whistleblowerlovens krav. D4’s særlige whistleblowerløsning D4Whistler er den tekniske platform for ordningen, og vi leverer og tilpasser de nødvendige politikker og processer til ordningen, og bistår med implementeringen og den efterfølgende drift.

Vores samlede løsning er tilgængelig til en konkurrencedygtig pris på 10.000 – 15.000 kr. for etablering og 7.500 kr. årligt for drift og administration. Etableringsprisen omfatter D4’s tekniske implementering til 5.000 kr. og vores udarbejdelse af politikker og processer samt hjælp til implementering i organisationen, som varierer mellem 5.000 – 10.000 kr. afhængigt af specifikke behov. Drifts- og administrationsprisen inkluderer D4’s hosting og D4Whistler-licens til 5.000 kr. samt vores støtte til håndtering og screening af indberetninger for at sikre anonymitet og uafhængighed til 2.500 kr. Alle priser er eksklusive moms.

Hvis du ønsker at høre nærmere om pakken eller i øvrigt har spørgsmål til whistleblowerordninger, er du velkommen til at kontakte vores advokater Johan Leonhard og Janie C. Nielsen.

Andre Erhvervsnyheder

Se alle

Etablering af whistleblowerordning – sidste chance før deadline
Om få uger – den 17. december 2023 – skal alle private danske virksomheder med 50 eller flere ansatte have implementeret en whistleblowerordning. Derfor er det ved at være sidste…
Ny afgørelse fra Højesteret om opgørelse af sagsværdi og -omkostninger
Den 1. september 2023 afsagde Højesteret kendelse i en kæresag, der omhandlede opgørelse af sagsværdien og sagsomkostningerne i en sag om eksklusion fra en andelsboligforening. Afgørelsen giver et principielt indblik…
Ny afgørelse fra Højesteret om varemærker –
Thansen’s brug af OUTTREK krænkede
ikke Trek’s varemærkerettigheder
Højesteret har den 4. oktober 2023 afsagt endelig dom i den langvarige tvist mellem det amerikanske cykelfirma Trek Bicycle Corporation og danske T. Hansen Gruppen A/S om varemærkerne ”TREK” og…
Ny praksis i Erhvervsstyrelsen: Straksafgørelse af anmeldelser af fusioner og spaltninger
Fremover vil der ikke være manuel sagsbehandling, når en fusion eller spaltning anmeldes til registrering ved Erhvervsstyrelsen. Sagsbe-handlingstiden for fusioner og spaltninger har indtil indførelsen af straksafgørelser været 6-8 uger,…
Nyborg & Rørdam bidrager til Advokatrådets GDPR-styregruppe
Advokatrådet har nedsat en GDPR-styregruppe, der skal se nærmere på gode råd og vejledning til advokaters efterlevelse af databeskyttelsesreglerne. Advokat Johan Leonhard fra Nyborg & Rørdam er netop blevet udpeget…
EU-Domstolen gør anonymiseret datadeling lettere
Overordnet om sagens principielle spørgsmål I en nylig afgørelse fra 26. april 2023 (T-557/20) har EU-Domstolen (Retten i Første Instans) behandlet en sag om deling af data mellem to organisationer…
Selskabslovens nye regler om selskabers grænseoverskridende
omdannelser, fusioner og spaltninger (”grænseoverskridende transaktioner”)
Den 2. marts 2023 vedtog Folketinget et lovforslag til ændring af selskabsloven om selskabers grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger. Der er tale om implementering af det såkaldte ”ændringsdirektiv”1 i dansk…
Nye regler i selskabsloven om
selskabers grænseoverskridende transaktioner
Nye regler om selskabers grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger (”grænseoverskridende transaktioner”) Der er den 25. januar 2023 fremsat et lovforslag til ændring af selskabsloven om selskabers grænseoverskridende omdannelser, fusioner og…
DAC7: Udvidet indberetningspligt
for operatører af digitale platforme
Fra den 1. januar 2023 skal operatører af digitale platforme indberette oplysninger om sælgere og udlejere og de indtægter, som genereres på digitale platforme, når der er tale om formidling…
Ny frist for indberetning af årsrapporter
til Erhvervsstyrelsen
Fremover vil fristen for indberetning af årsrapporten være 6 måneder fra regnskabsårets slutning. En ændring i årsregnskabsloven betyder, at fristen for indberetning af årsrapport udskydes for virksomheder i regnskabsklasse B…
Aktielønsordninger under “lup”
Flere og flere virksomheder etablerer incitamentsordninger i form af aktielønsordninger af forskellig art, fordi det er med til at knytte medarbejderne tættere til virksomheden og kan være nødvendigt/befordrende for vækstmulighederne.…
Forældrekøb stadig muligt i
virksomhedsskatteordningen
En politisk aftale bebudede allerede i december 2019, at forældrekøb i virksomhedsskatteordningen (VSO) mv. skulle “afskaffes”. Det sker ikke. Her i slutningen af november 2020 er et lovforslag fremsat. Forældrekøb…