Incitamentsprogrammer

Se vores advokater

Incitamentsprogrammer

Flere og flere virksomheder benytter sig af incitamentsordninger såsom warrants, aktieoptioner og bonusordninger eller lignende som en del af medarbejdernes aflønning. Der er en række juridiske faldgruber, som er vigtige at være opmærksom på i den forbindelse.

Incitamentsprogrammer kan sammensættes på mange forskellige måder og med forskellige virkemidler, hvorfor de bør skræddersys til den enkelte virksomheds behov og situation. Dette kræver et indgående kendskab til de for incitamentsprogrammer relevante forhold og regelsæt, som omfatter bl.a. selskabs-, ansættelses- og skatteret samt de kommercielle overvejelser. Vi har arbejdet med alle disse områder gennem mange år og har derved opnået stor erfaring med incitamentsordninger.

Vi analyserer virksomhedens behov, når vi hjælper med at etablere incitamentsordninger og foreslår på den baggrund den model, der matcher de konkrete behov og ønsker bedst muligt herunder også henset skattemæssige forhold for både virksomhed og medarbejdere.

Oftest er vi med helt fra starten af processen med udviklingen af programmet, etableringen og implementering. Vi tager os tillige af spørgsmål, som opstår løbende, når der er behov for ændringer og justeringer, eller når aktielønsprogrammer udnyttes, herunder i forbindelse med exit. Vi bistår naturligvis også i de tilfælde, hvor der opstår spørgsmål og udfordringer i forbindelse med, at en medarbejder omfattet af en incitamentsordning står over for en fratrædelse.

Henriette la Cour

Partner, advokat (L), HD (F)

Ida Hauge Thaning

Advokat

Janie C. Nielsen

Partner, advokat (L), LL.M.

 Hvornår har du brug for rådgivning i privatret?

 Alle vil på et eller flere tidspunkter i livet få behov for rådgivning indenfor privatlivets retsforhold. Det kan f.eks. være, når man skal ud at købe et hus, hvis man skal igennem en skilsmisse, hvis man har mistet en af sine nærmeste og, boet, efter vedkommende, skal skiftes, hvis man kommer slemt til skade ved et biluheld og, man skal føre en erstatningssag osv. Der er mange situationer, hvor du kan få brug for en advokat med speciale i privatretten.

Kontakt os i dag

Vi rådgiver indenfor

Privatret

Forsvar

Viden & Aktuelt

Se alle

Etablering af whistleblowerordning – sidste chance før deadline
Om få uger – den 17. december 2023 – skal alle private danske virksomheder med 50 eller flere ansatte have implementeret en whistleblowerordning. Derfor er det ved at være sidste…
Ny afgørelse fra Højesteret om opgørelse af sagsværdi og -omkostninger
Den 1. september 2023 afsagde Højesteret kendelse i en kæresag, der omhandlede opgørelse af sagsværdien og sagsomkostningerne i en sag om eksklusion fra en andelsboligforening. Afgørelsen giver et principielt indblik…
Ny afgørelse fra Højesteret om varemærker –
Thansen’s brug af OUTTREK krænkede
ikke Trek’s varemærkerettigheder
Højesteret har den 4. oktober 2023 afsagt endelig dom i den langvarige tvist mellem det amerikanske cykelfirma Trek Bicycle Corporation og danske T. Hansen Gruppen A/S om varemærkerne ”TREK” og…
Ny praksis i Erhvervsstyrelsen: Straksafgørelse af anmeldelser af fusioner og spaltninger
Fremover vil der ikke være manuel sagsbehandling, når en fusion eller spaltning anmeldes til registrering ved Erhvervsstyrelsen. Sagsbe-handlingstiden for fusioner og spaltninger har indtil indførelsen af straksafgørelser været 6-8 uger,…
Nyborg & Rørdam bidrager til Advokatrådets GDPR-styregruppe
Advokatrådet har nedsat en GDPR-styregruppe, der skal se nærmere på gode råd og vejledning til advokaters efterlevelse af databeskyttelsesreglerne. Advokat Johan Leonhard fra Nyborg & Rørdam er netop blevet udpeget…
EU-Domstolen gør anonymiseret datadeling lettere
Overordnet om sagens principielle spørgsmål I en nylig afgørelse fra 26. april 2023 (T-557/20) har EU-Domstolen (Retten i Første Instans) behandlet en sag om deling af data mellem to organisationer…
Selskabslovens nye regler om selskabers grænseoverskridende
omdannelser, fusioner og spaltninger (”grænseoverskridende transaktioner”)
Den 2. marts 2023 vedtog Folketinget et lovforslag til ændring af selskabsloven om selskabers grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger. Der er tale om implementering af det såkaldte ”ændringsdirektiv”1 i dansk…
Nye regler i selskabsloven om
selskabers grænseoverskridende transaktioner
Nye regler om selskabers grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger (”grænseoverskridende transaktioner”) Der er den 25. januar 2023 fremsat et lovforslag til ændring af selskabsloven om selskabers grænseoverskridende omdannelser, fusioner og…
DAC7: Udvidet indberetningspligt
for operatører af digitale platforme
Fra den 1. januar 2023 skal operatører af digitale platforme indberette oplysninger om sælgere og udlejere og de indtægter, som genereres på digitale platforme, når der er tale om formidling…
Ny frist for indberetning af årsrapporter
til Erhvervsstyrelsen
Fremover vil fristen for indberetning af årsrapporten være 6 måneder fra regnskabsårets slutning. En ændring i årsregnskabsloven betyder, at fristen for indberetning af årsrapport udskydes for virksomheder i regnskabsklasse B…
Aktielønsordninger under “lup”
Flere og flere virksomheder etablerer incitamentsordninger i form af aktielønsordninger af forskellig art, fordi det er med til at knytte medarbejderne tættere til virksomheden og kan være nødvendigt/befordrende for vækstmulighederne.…
Forældrekøb stadig muligt i
virksomhedsskatteordningen
En politisk aftale bebudede allerede i december 2019, at forældrekøb i virksomhedsskatteordningen (VSO) mv. skulle “afskaffes”. Det sker ikke. Her i slutningen af november 2020 er et lovforslag fremsat. Forældrekøb…